Anders denken over parkeren: mechanisch parkeren

Jerphaas van Schaik, directeur-eigenaar van Adviesbureau Omega, geeft elke maand in de rubriek Anders denken over parkeren, zijn blik op de wereld van het parkeren. Deze maand; Mechanisch parkeren.

Ruimte besparende parkeer oplossingen:

Zodra de financiële haalbaarheid moeilijk wordt of het aantal parkeerplaatsen niet voldoet, kan het aanwenden van mechanische parkeersystemen een oplossing bieden. Het betreft hier volautomatische of semi-automatische parkeersystemen, die aangewend kunnen worden om het aantal te parkeren auto’s maar ook fietsen binnen een bepaalde ruimte te realiseren.

Het product mechanisch parkeren dient goed geïntegreerd te worden binnen een project. Er zijn vele verschillende systemen en de keuze welk systeem de optimale bijdrage levert aan de probleemoplossing, vergt kennis over de systemen en ervaring in het adviseren van parkeersystemen.

Technisch gezien verschillen zowel de systemen als de aanbieders hiervan. Om tot de juiste keuze te komen is het noodzakelijk, dat er een programma van eisen op een juiste manier wordt opgesteld. Hiermee komen de echte specialisten van mechanisch parkeren automatisch bovendrijven. Het is een technisch systeem waar absoluut niets mis mee is maar het juiste systeem op de juiste plek dient te worden uitgekozen uit het vele aanbod.

Na het leveren en installeren is het nood zakelijk dat het systeem goed blijft functioneren en geschikt is voor de gebruikersdoelgroep. De instandhouding van een mechanisch parkeersysteem dient te worden afgestemd met een op maat gemaakt onderhoud- en service overeenkomst, waarbij de eigenaar/gebruiker een goed functionerend systeem heeft tegen kosten die binnen de beheersbegroting passen.

‘’Door gebruik te maken van gebouwde parkeermogelijkheden in de wijk, creëren we ruimte voor kinderen om te spelen en wordt de stad weer leefbaar. Dat is waar het om gaat en waar we naar toe moeten. Daarbij kan mechanisch parkeren een belangrijke rol spelen.”

Beter leefmilieu
Bij mechanisch parkeren is het echter niet zo dat het contra traditioneel parkeren staat: Het doel is om parkeergelegenheid te bieden in gebouwde parkeervoorzieningen; Om het blik van de weg te halen en een beter leefmilieu te creëren, dat pleinen weer autovrij zijn en binnen woongebieden een parkachtige omgeving ontstaat. Dat dient de doelstelling te zijn.

Een combinatie van beiden kan hierbij een grote bijdrage leveren, bijvoorbeeld traditioneel voor openbaar en mechanisch voor bewoners. Kortom, er dient meer raffinement in de gebouwde parkeervoorziening te worden gebracht. De huidige mogelijkheden moeten beter worden benut, dubbel gebruik etc. De inrichting van een gebied is namelijk voor een zeer lange tijd bepalend.” Door toepassing van mechanische parkeersystemen wordt ook de CO2 uitstoot aanzienlijk verminderd.

Financiële haalbaarheid
Zodra de financiële haalbaarheid in gevaar komt of het aantal gewenste parkeerplaatsen per project niet aan de wensen voldoet, kan mechanisch parkeren oplossingen bieden.

‘’De ruimte die bespaard wordt per parkeerplaats is (afhankelijk van het project) in veel gevallen groter dan de 40% ruimte besparing die men als vuistregels neemt.”


Mechanisch parkeren kan zowel ondergronds al bovengronds worden gerealiseerd, of een combinatie van beide kan worden toegepast. De combinatie van traditioneel parkeren met mechanisch parkeren passen wij als Adviesbureau Omega regelmatig toe. Bij projecten waarbij in het ontwerp een tekort is aan parkeerplaatsen kan dit tekort eenvoudig worden opgelost met mechanisch parkeren.

Uit onze ervaring blijkt dat het voordeel van toepassing van het bovengenoemde vaak de bepalende factor is aangaande de haalbaarheid van een project.

Koudwatervrees

Op dit moment is er rondom mechanisch parkeren nog veel koudwatervrees. Onbekend maakt onbemind.
Dat er nog te weinig kennis is en de regelgeving rond mechanisch parkeren duidelijk geformuleerd dient te worden. Opdrachtgevers beschikken nog over te weinig kennis over de brede toepasbaarheid en de mogelijkheden van het mechanisch parkeren. Door die onbekendheid en het gebrek aan kennis is het op enkele projecten misgegaan, waardoor het imago van de branche is aangetast.

Toch wil ik een lans breken voor mechanisch parkeren:

Ik durf te stellen, dat er geen slechte leveranciers bestaan. Omdat de opdrachtgever echter over te weinig kennis beschikt, formuleert hij niet de juiste vraagstelling. Daardoor is het Programma van Eisen onvolledig en krijgt hij niet datgene wat hij wenst.

Er dient een duidelijke formulering door de opdrachtgevers te komen naar de leveranciers. Dan ben ik ervan overtuigd dat die leverancier kan leveren wat de opdrachtgevers wensen, want hij is absoluut van goede wil en het is niet het product dat niet deugt. Het is de vraag die niet goed is gesteld. Als het Programma van Eisen goed is opgesteld, wordt het kaf vanzelf van het koren gescheiden en komen de echte gespecialiseerde bedrijven bovendrijven.

Wet- en regelgeving
Mechanisch parkeren is een groeimarkt; met name fiets parkeren. Wet- en regelgeving zijn nog niet uitgekristalliseerd. Daar dient aan gewerkt te worden maar dan wel zo dat elk project eraan getoetst kan worden, want elk project is maatwerk en vraagt aangepaste normen. Die regels zullen er versneld dienen te komen. Daarmee helpt de overheid de branche. Want door de regels te hanteren zullen binnen de branche de professionals zich sneller kunnen onderscheiden en vakbekwame bedrijven de kans krijgen zich te manifesteren.”

Grote toekomst
De toekomst van mechanisch parkeren is goed. Want mechanisch parkeren biedt oplossingen. Het kost de ontwikkelaar weinig geld en levert een bijdrage aan de haalbaarheid van een project. Het kan voor het groeiend fietsparkeerprobleem de oplossing zijn.

Uw project haalbaar en winstgevend? Neem contact op en parkeer uw project dan bij Omega.Nieuwe website


Beste bezoeker,

Leuk dat u onze website bezoekt! We zijn momenteel druk bezig met de ontwikkeling van een nieuwe website die in oktober 2023 wordt gepresenteerd. Deze site zal onder andere onze nieuwste artikelen, referentieprojecten, uitbreiding van diensten en ons team bevatten. In de tussentijd worden onze referenties en nieuwsitems netjes bijgehouden. Zowel op de website als onze LinkedIn pagina. Wilt u nu alvast de laatste informatie van Adviesbureau Omega ontvangen? Laat een bericht achter onder aan de website of neem vrijblijvend contact met ons op.

Bedankt voor uw interesse!

Team Omega- Parkeren en Mobiliteit

This will close in 180 seconds