" Parkeren, mobiliteit en verkeer "

OMEGA ARTIKELEN

Autobezit en Mobiliteit

“Verschillen in autoafhankelijkheid tussen stad en land groeien”, dat is de conclusie die het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) trekt na uitgebreid onderzoek (gepubliceerd in de brochure en twee uitgebreide achtergrondreportages, zie link onder aan dit bericht).

In de grote steden daalt het autogebruik van de auto, terwijl mensen buiten de grote buiten de grote steden juist steeds meer afhankelijk van de auto. Deze afhankelijkheid is zelfs zo substantieel dat 1 op de 3 ondervraagde aangeeft dat autobezit geen vrije keuze is maar bittere een noodzaak. Door de afhankelijkheid van de auto zijn er huishoudens die zich autobezit nauwelijks kunnen veroorloven, maar toch over een auto beschikken. Zij bezuinigen op andere huishoudposten om het voertuig te kunnen bekostigen.

Kijkend naar de huidige situatie zijn er ongeveer evenveel auto’s als huishoudens. Daarentegen heeft niet elk huishouden een auto. Het grootste deel van de huishoudens zonder auto is te bestempelen als autoloos. Gebaseerd op de trends en vooruitzichten, dan groeit de totale vloot, en zal het aantal auto’s per inwoner naar verwachting blijven toenemen, maar minder snel dan in de afgelopen decennia.

Het onderzoek neemt ook de maatschappelijke effecten van wijdverbreid autobezit in acht. De belangrijkste bevindingen hier zijn dat meer autobezit zorgt voor meer autogebruik. De toename van de automobiliteit stimuleert de groei van het autosysteem en leidt bovendien tot ruimtelijke spreiding. 

In de grote steden verliest de auto zijn aantrekkingskracht dankzij tal van alternatieven voor de eigen auto, parkeerregulering en verminderde reistijdwinsten met de auto.
Qua stedelijke ruimte kunnen de meeste Nederlanders binnen 10 meter van de eigen woning parkeren. Echter brengen al deze geparkeerde auto’s ook een nadeel met zich mee: doordat geparkeerde auto’s het zicht belemmeren, gebeuren er 2 keer zoveel ongevallen met fietsers op straten met dan op straten zonder parallelle parkeerplaatsen. 1 op de 5 ongevallen met fietsers of voetgangers hangt samen met geparkeerde voertuigen.

Binnen de sector liggen er vele uitdagingen aangaande mobiliteit en de verduurzaming. De bevindingen en onderzoeken zoals gedaan door het KIM vormen daarin een belangrijke bijdrage.

Bron: K.i.M

Contact

Voor vragen of opmerkingen neem contact met ons op.