" Parkeren, mobiliteit en verkeer "

OMEGA ARTIKELEN

Autodelen in Nederland 2023: Een Groeiend Perspectief

Het landschap van autodelen in Nederland heeft in 2023 een opmerkelijke groei doorgemaakt. Volgens het jaarlijkse onderzoek van CROW-KpVV is het aantal deelauto’s gestegen met maar liefst 23%, opklimmend van 6.442 in 2022 naar 7.920 voertuigen dit jaar.

De Verscheidenheid van Autodelen

Autodelen omvat een scala aan mogelijkheden voor mobiliteit, waardoor mensen lokaal beschikbare auto’s kunnen reserveren en gebruiken op hun eigen voorwaarden, ongeacht de duur. Deze vorm van deelmobiliteit draagt bij aan diverse beleidsdoelen, waaronder het reduceren van CO2-uitstoot, verlichting van parkeerdruk in stedelijke gebieden en het bevorderen van inclusiviteit in de openbare ruimte.

CROW-KpVV onderscheidt vier categorieën van deelauto’s in Nederland: roundtrip, waarbij de gebruiker de auto terugbrengt naar de ophaallocatie; free-floating, waar de auto binnen het servicegebied achtergelaten kan worden; community based, waar een vaste groep gebruikers één of meerdere deelauto’s deelt; en keyless Peer-to-Peer, waarbij privéauto’s gedeeld worden via een platform zonder fysieke sleuteloverdracht.

Niche naar Early Majority

Hoewel autodelen nog een nichemarkt is, groeit het gestaag. Het Landelijk Reizigersonderzoek van 2022 toonde een stijging aan van 4% naar 7% in één jaar tijd. Vooral in grote steden zoals Utrecht en Amsterdam ligt dit percentage nog hoger. De groei van autodelen is geen exclusief Nederlands fenomeen; ook in onze buurlanden, zoals Duitsland, heeft deze deelvorm van mobiliteit terrein gewonnen.

Elektrificatie als Leidend Kenmerk

Opvallend is dat bijna de helft (48%) van de onderzochte deelauto’s in 2023 elektrisch is, een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2022 (37,9%). Deze groei in elektrificatie overtreft ruimschoots de ontwikkeling in het totale Nederlandse wagenpark, waar het aandeel elektrische voertuigen 7,1% bedraagt.

Regionale Verschillen en Innovatie

Bij het bekijken van de ontwikkeling op provinciaal niveau, zien we dat de Randstedelijke provincies voorop lopen, maar ook daarbuiten, zoals in Groningen en Noord-Brabant, groeit het aantal deelauto’s gestaag. Op gemeentelijk niveau blijken zowel sterk stedelijke als matig stedelijke plaatsen, zoals Culemborg en Bunnik, te floreren in autodeelinitiatieven.

De Toekomst van Autodelen

De groei in autodelen wordt gestimuleerd door innovatieve technologieën, die zowel in de auto als daarbuiten worden toegepast. Deze maken het eenvoudiger om een deelauto te gebruiken of aan te bieden. Apps die het delen van voertuigen faciliteren, versterken de flexibiliteit in mobiliteitskeuzes en besparen tijd.

Bijdragen aan Duurzaamheid

De bewustwording van klimaatopgaven speelt een belangrijke rol in de groei van autodelen. Steeds meer mensen wegen de maatschappelijke impact van producten en diensten mee in hun keuzes. Autodelen draagt bij aan verduurzaming en bewuster mobiliteitsgebruik, wat resulteert in 20% minder autokilometers en uiteindelijk tenminste 30% minder auto’s.

Laadinfrastructuur en Autoluwe Binnensteden

Met de groei in elektrisch deelvervoer groeit ook de behoefte aan laadfaciliteiten. Nederland investeert in een uitgebreid laadnetwerk, met ruim 1,7 miljoen elektrische auto’s in 2025 in het vooruitzicht. Tevens speelt de ontwikkeling van autoluwe binnensteden een rol in de acceptatie van autodelen, waar parkeerfaciliteiten voor deelauto’s vaak beter toegankelijk zijn dan voor privéauto’s.

Conclusie

De groei van autodelen in Nederland is indrukwekkend en duidt op een verschuiving in mobiliteitsvoorkeuren. Deze ontwikkeling biedt kansen voor duurzame stadsplanning en een groenere toekomst. Bron: CROW

Contact

Voor vragen of opmerkingen neem contact met ons op.