" Parkeren, mobiliteit en verkeer "

OMEGA ARTIKELEN

De businescase van een mobiliteitshub!

Vorige week vond het seminar MCD plaats met de volgende thema’s: 

✅ Wie is verantwoordelijk voor de mobiliteitshub?
✅ Wat mag een mobiliteitshub kosten? 
✅ Wat is de maatschappelijk waarde?

Drie keynote sprekers deelden hun visie en ervaringen op het gebied van de mobiliteitshubs:

Raymond Gense van Pon sprak over de groene en rode cijfers, wat wel en niet werkt en nog belangrijker waarom; ‘We denken teveel in technische oplossingen en te weinig aan de reiziger’ .

Martin Courtz van Provincie Drenthe sprak over de inclusieve hubs en dan vooral het maatschappelijk belang alsmede de toegevoegde waarde van een hub voor de levenskwaliteit van de bewoners van de provincies Drenthe en Groningen.

Giuliano Mingardo van Erasmus Universiteit Rotterdam liet vanuit zijn vakgebied een sceptischer geluid horen aangaande de mobiliteitshubs. Volgens de onderzoeker zijn drie factoren van invloed die de businesscase tot een succes maken: het aantal gebruikers van de hub, het type functies die inkomsten kunnen genereren en de grootte van de hub.

De conclusies aan het einde van deze seminar; 
🔹We zijn er nog lang niet. 
🔹Leer en experimenteer met businesscases voor mobiliteitshubs. 
🔹We moeten blijven investeren én leren.

Dank aan Master City DeveloperAcquire en MobiliteitsPlatform voor het organiseren van deze interessante seminar met boeiende en verschillende gastsprekers. 

Bron: Mobiliteitsplatform

Contact

Voor vragen of opmerkingen neem contact met ons op.