" Parkeren, mobiliteit en verkeer "

OMEGA ARTIKELEN

De sleutelrol van mobiliteit in de woningambities van Arnhem-Nijmegen

In de regio Arnhem-Nijmegen staat men voor een enorme uitdaging: de bouw van 100.000 woningen om te voldoen aan de toenemende woonbehoefte. Voordat deze ambitieuze woningbouwdoelstellingen gerealiseerd kunnen worden, benadrukt regiovoorzitter Hubert Bruls het cruciale belang van een gedegen mobiliteitsplan vanuit Den Haag. Het is van essentieel belang dat de infrastructuur en mobiliteit in de regio op orde zijn, om toekomstige bewoners niet in de file naar hun nieuwe woning te laten staan. Dit benadrukt het belang van een holistische aanpak in stadsplanning, waarbij wonen, werken en mobiliteit in harmonie zijn.

📰Ontdek meer in het artikel van Het Financieele Dagblad:https://lnkd.in/g9DXM4-D

Adviesbureau Omega merkt op dat door heel Nederland ontwikkelingsplannen worden geconfronteerd met significante uitdagingen op het gebied van mobiliteit en stadsontwikkeling. Deze uitdagingen zijn van toepassing op diverse niveaus: van individuele projecten, tot de ontwikkeling van hele wijken, en zelfs op regionale schaal.

Er is een dringende behoefte aan een vooruitstrevende benadering van mobiliteit, die verder kijkt dan de traditionele focus op het uitbreiden van het wegennet. Dit omvat ook een bredere visie op werkgewoonten, zoals de mogelijkheid van thuiswerken en flexibele werkuren, om niet noodzakelijk iedereen tegelijk op de werkplek te hebben. De uitdagingen variëren van toenemend autogebruik dat files en klimaatverandering verergert, tot de noodzaak van goed doordachte mobiliteitsplannen. Deze plannen moeten niet alleen een verandering in hoe we ons verplaatsen aanmoedigen maar ook hoe we nadenken over de relatie tussen o.a. werk en wonen.

🤝✅ Om woningbouwprojecten niet te laten stagneren door mobiliteitsuitdagingen, is een breed gedragen aanpak essentieel. Deze aanpak vereist betrokkenheid op elk niveau: van overheden op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau, tot werkgevers, bewoners, en bezoekers. Het benadrukt het belang van een geïntegreerde strategie die zowel mobiliteitsinfrastructuur als woningbouwplannen ondersteunt, waarbij iedereen een rol heeft in het voorkomen van stilstand in essentiële projecten.

Contact

Voor vragen of opmerkingen neem contact met ons op.