Deelmobiliteit is hot! Steeds vaker wordt deelmobiliteit beschouwd als de oplossing voor milieuvriendelijke mobiliteit en lagere parkeernormen, en levert het een bijdrage aan de kwaliteit van de omgeving. Dit zijn een paar van de prachtige oplossingen die deelmobiliteit biedt. Deelmobiliteit heeft een steeds grotere invloed op het parkeervraagstuk. Of de deelmobiliteit nou in een nieuw te ontwikkelen- of reeds bestaand project geïntroduceerd wordt, blijven twee vragen altijd belangrijk: waar en wie faciliteert de deelmobiliteit? En wie is de eigenaar en dus de financieel verantwoordelijk?

Deelmobiliteit Omega

Belangrijke vragen deelmobiliteit:

1. Waar en wie faciliteert de deelmobiliteit?
2. Wie is de eigenaar en dus de financieel verantwoordelijk?

Ontwikkeling
De ontwikkeling van een project is de start van iets nieuws, waarin ook altijd de parkeervraagstelling naar voren komt. Dit wordt vaak gezien als hét moment voor het invoeren en faciliteren van deelmobiliteitsmogelijkheden binnen de parkeervoorziening.

Als parkeeradviesbureau juichen wij het dan ook toe dat men dit moment aangrijpt voor het invoeren van deelmobiliteit. Echter vinden wij het cruciaal om deze mogelijkheid niet alleen aan te grijpen in nieuw te ontwikkelde gebieden, maar ook voor de verbetering van het reeds bestaande gebied. In vele reeds bestaande gebieden is een overcapaciteit van parkeervoorzieningen. Breng deze overcapaciteit van parkeervoorzieningen in kaart en benut deze voor deelmobiliteit.  Hiermee kom je tot duurzame ontwikkeling door het optimale gebruik van parkeervoorzieningen en daarmee lever je een bijdrage op alle fronten aan die ontwikkeling. Combinaties voor deelmobiliteit tussen een nieuwe ontwikkeling en reeds bestaande ontwikkeling zijn dan ook key.

Deelmobiliteit Omega

´´ Combinaties voor deelmobiliteit tussen een nieuwe ontwikkeling en reeds bestaande ontwikkeling zijn dan ook key.´´

Parkeerbalans
Of we nu praten over een nieuwe ontwikkeling of reeds bestaand gebied, om te kijken hoe de deelmobiliteit de parkeervoorzieningen positief kan beïnvloeden, brengen wij in kaart wat er binnen de parkeerbehoefte aan deelmobiliteit mogelijk is. Vaak leidt dit tot een lagere parkeernorm. In eerste instantie lijkt dit een oplossing, echter moet er verder worden gekeken dan de behaalde lagere parkeernorm. Hier geldt dus de vraag: wie draagt er verantwoordelijkheid voor de deelmobiliteit als gevolg van de lagere parkeernorm? Of juist voor het probleem van een lagere parkeernorm als gevolg van deelmobiliteit? Het kan maar zo zijn dat het voordeliger lijkt om minder parkeerplaatsen aan te leggen, maar dat de rekening voor het faciliteren van deelmobiliteit ter vervanging van deze parkeervoorzieningen juist duurder uitpakt. Hierin is de dialoog met de betreffende gemeente essentieel. Wanneer duidelijk in kaart gebracht is wat de invloed van deelmobiliteit op het totaal aantal parkeerplaatsen is, kan er met de gemeente en de ontwikkelaar een duidelijk en transparant plan opgesteld worden.

Het vraagstuk deelmobiliteit is nauw verwant aan het parkeervraagstuk en biedt prachtige mogelijkheden voor ontwikkelaar, gemeente, bewoners en gebruikers. Belangrijk is wel de toepassing van deelmobiliteit in alle facetten van het parkeren; van de parkeerbalansen het ontwerp, tot en met de exploitatie. Voor zowel grote en kleine, als nieuwe en reeds bestaande projecten hebben wij succesvol deelmobiliteit toegepast in het parkeervraagstuk waarin wij altijd streven naar haalbaarheid voor alle betrokkenen

´´ Wie draagt er verantwoordelijkheid voor de deelmobiliteit als gevolg van de lagere parkeernorm? ´´

Ontwerp van een deelmobiliteitsvoorziening
Gebaseerd op de uitkomsten van de parkeerbalans wordt het ontwerp samengesteld voor het faciliteren van de totale parkeerbehoefte, inclusief het parkeren van de deelmobiliteitsvormen. Sommige vormen van deelmobiliteit kunnen weliswaar vrij geparkeerd worden, maar in de ideale situatie wordt het parkeren van deelmobiliteit meegenomen in het ontwerp.  Dit is niet afhankelijk van enkel de ontwikkeling maar juist van het gehele gebied. Hier is maatwerk noodzakelijk om het tot een succes te maken. Dit kan per project gebeuren of per gebied. Het is in deze fase belangrijk om je niet blind te staren op enkel deelmobiliteit van het project, maar juist te kijken naar het hele gebied en de algemene parkeervraag. Coördineer dit en zoek naar de synergie en de mogelijkheden binnen het gehele gebied en niet enkel binnen het project.

Deel mobiliteit Omega

´´Staar je niet blind op enkel de deelmobiliteit van het project, maar kijk juist naar het gehele gebied en de algemene parkeervraag.´´

Exploitatie
Zoals eerder aangegeven bij de parkeerbalans kan deelmobiliteit tot een lagere parkeernorm leiden en kan men zich snel rijk rekenen. Echter, dit betekent niet dat deelmobiliteit altijd kosten verhogend zal zijn. Sterker nog, een goede toepassing van alle vervoersmogelijkheden die onder de paraplu deelmobiliteit vallen, kan zelfs leiden tot een kostenverlaging op het totale parkeervraagstuk en daarmee de haalbaarheid van het project ten goede doen.

Belangrijk bij de exploitatie van deelmobiliteit is altijd wel, dat er goed beheer en een bedrijfsplan aan ten grondslag ligt, waarbij het inzichtelijk wordt gemaakt wat het exploitatieresultaat inhoudt voor een langere periode; het in balans brengen van zowel het financiële plaatje als vraag en aanbod voor nu en in de toekomst. Voorkom dat men zegt: ik wil niet de verantwoordelijke van het probleem worden.

´´ Een goede toepassing van alle vervoersmogelijkheden die onder de paraplu deelmobiliteit vallen, kan zelfs leiden tot een kostenverlaging op het totale parkeervraagstuk en daarmee de haalbaarheid van het project ten goede doen .´´

Waarom Omega inschakelen?
Het vraagstuk deelmobiliteit is nauwverwant aan het parkeervraagstuk en biedt prachtige mogelijkheden voor ontwikkelaar, gemeente, bewoners en gebruikers. Belangrijk is wel de toepassing van deelmobiliteit in alle facetten van het parkeren; van de parkeerbalansen het ontwerp, tot en met de exploitatie. Voor zowel grote en kleine, als nieuwe en reeds bestaande projecten hebben wij succesvol deelmobiliteit toegepast in het parkeervraagstuk waarin wij altijd streven naar haalbaarheid voor alle betrokkenen

Uw project haalbaar en winstgevend? Neem contact op en parkeer uw project dan bij Omega.

Nieuwe website


Beste bezoeker,

Leuk dat u onze website bezoekt! We zijn momenteel druk bezig met de ontwikkeling van een nieuwe website die in oktober 2023 wordt gepresenteerd. Deze site zal onder andere onze nieuwste artikelen, referentieprojecten, uitbreiding van diensten en ons team bevatten. In de tussentijd worden onze referenties en nieuwsitems netjes bijgehouden. Zowel op de website als onze LinkedIn pagina. Wilt u nu alvast de laatste informatie van Adviesbureau Omega ontvangen? Laat een bericht achter onder aan de website of neem vrijblijvend contact met ons op.

Bedankt voor uw interesse!

Team Omega- Parkeren en Mobiliteit

This will close in 180 seconds