" Parkeren, mobiliteit en verkeer "

OMEGA ARTIKELEN

Groep huishoudens kwetsbaar in transitie naar duurzame mobiliteit

In de energietransitie worden worden maatregelen geïmplementeerd die het gebruik van brandstofauto’s ontmoedigen, zoals milieuzones en verhoogde brandstofprijzen door milieubelastingen. Deze initiatieven, bedoeld om uitstoot te verminderen, kunnen echter onbedoelde gevolgen hebben voor huishoudens die financieel niet in staat zijn om over te stappen naar duurzame vervoersopties.

🔍 Een recent onderzoek van TNO, gebaseerd op een unieke combinatie van microdata, werpt licht op de potentiële kwetsbaarheid van Nederlandse huishoudens voor de mobiliteitseffecten van de energietransitie. Het onderzoek onthult dat tussen 113.000 en 270.000 huishoudens in Nederland geconfronteerd worden met een laag inkomen en hoge brandstofkosten, met een concentratie in middelgrote steden.

⚠️ Het is van cruciaal belang aandacht te besteden aan deze huishoudens die niet zelfstandig de overstap naar duurzaam vervoer kunnen maken. Beperkte financiële middelen kunnen het onmogelijk maken om te reageren op prijsprikkels of ander duurzaamheidsbeleid, wat leidt tot hogere mobiliteitskosten en een verhoogd risico op vervoersarmoede.

👨‍👩‍👧‍👦 De groep die het meest kwetsbaar is, omvat disproportioneel veel gezinnen met kinderen en eenoudergezinnen, met inkomen voornamelijk uit uitkeringen of pensioenen. Deze huishoudens bevinden zich vaker in middelgrote steden dan op het platteland, met een concentratie in de zuidoostrand van Nederland.

🚲 TNO benadrukt het belang van het ontwikkelen van nieuw vervoersbeleid om te voorkomen dat stijgende mobiliteitskosten leiden tot mobiliteitsproblemen. Beleid dat het intensiever gebruik van alternatieve vervoersmiddelen zoals elektrische fietsen, deelvervoer en openbaar vervoer stimuleert, lijkt veelbelovend.

🏗️ Daarnaast wordt geadviseerd de locatie van geplande nieuwbouwwoningen te evalueren, om te zorgen dat deze locaties toegang bieden tot werkgelegenheid en voorzieningen zonder afhankelijk te zijn van de auto. Dit aspect wordt in het kader van de energietransitie steeds relevanter, vooral voor huishoudens met een lager inkomen.

📖 Meer details en het volledige rapport:https://lnkd.in/eSZTfnkK

Contact

Voor vragen of opmerkingen neem contact met ons op.