" Parkeren, mobiliteit en verkeer "

Mechanisch parkeren

Mechanisch parkeren biedt een oplossing met vol- of semiautomatische systemen voor efficiënt ruimtegebruik. Ons advies omvat een geïntegreerde toepassing, zorgvuldige systeemkeuze door middel van een goed opgesteld programma van eisen, en een op maat gemaakte onderhoudsovereenkomst om langdurig functioneren te waarborgen.

Mechanisch parkeren biedt een eigentijdse aanpak om ruimtegebruik te optimaliseren, vooral wanneer de financiële haalbaarheid onder druk staat of het aantal beschikbare parkeerplaatsen niet aan de behoeften voldoet. Of het nu volautomatische of semiautomatische systemen betreft, deze parkeeroplossingen bieden een doordachte strategie om het aantal te parkeren voertuigen en fietsen binnen een beperkte ruimte te maximaliseren.

In het optimaliseren van gebouwde parkeervoorzieningen speelt een combinatie van traditioneel en mechanisch parkeren een cruciale rol. De inrichting van een gebied heeft immers langdurige invloed, en mechanisch parkeren draagt bij aan een duurzamere en efficiëntere benutting van de beschikbare ruimte. Of het nu ondergronds of bovengronds is, mechanisch parkeren biedt een effectieve oplossing voor projecten met een tekort aan parkeerplaatsen in het ontwerp.

Het succesvol integreren van mechanisch parkeren in een project vergt niet alleen technische kennis maar ook ervaring in het adviseren van parkeersystemen. Met diverse systemen en aanbieders vereist het selecteren van het optimale systeem inzicht in de mogelijkheden en grondige kennis van technologieën. Dit begint met het opstellen van een gedetailleerd programma van eisen, waarbij de behoeften van gebruikers en het project nauwkeurig in kaart worden gebracht.

Technisch gezien variëren zowel systemen als aanbieders. Na installatie is het essentieel dat het mechanische parkeersysteem optimaal blijft functioneren en aangepast is aan de gebruikersdoelgroep. De instandhouding van het systeem wordt afgestemd op een op maat gemaakte onderhouds- en serviceovereenkomst, waardoor de eigenaar/gebruiker een goed functionerend systeem heeft tegen kosten die binnen de beheerbegroting passen.

Met uitgebreide ervaring en diepgaande kennis op het gebied van mechanisch parkeren onderscheiden we ons. Onze rol gaat verder dan enkel adviseren; we begeleiden het volledige proces, van het opstellen van een Programma van Eisen tot het selecteren van de juiste leverancier en het waarborgen van een succesvolle implementatie. Zo dragen we bij aan projecten waar innovatieve parkeeroplossingen het verschil kunnen maken.

Deze klanten gingen u voor

REFERENTIES

Waarom kiezen onze klanten voor Omega?

“Wij werken al vele jaren met Adviesbureau Omega samen, enerzijds betreft dit advisering in parkeeroplossingen en anderzijds in de bemiddeling van transacties in onroerend goed.
Han Kleinjan
De Brug Vastgoed
"REB Projects werkt naar volle tevredenheid met Omega sinds 2016 samen als het gaat om parkeer vraagstukken, van adviezen in de ontwikkel- en vergunningsfase tot technische ontwerp oplossingen voor parkeergarages, parkeer systemen en alle gerelateerde vraagstukken."
René Vonk
REB Projects

voor parkeren en mobiliteit

Mechanisch parkeren

Zodra de financiële haalbaarheid moeilijk wordt of het aantal parkeerplaatsen niet voldoet, kan het aanwenden van mechanische parkeersystemen een oplossing bieden. Het betreft hier volautomatische of semi-automatische parkeersystemen, die aangewend kunnen worden om het aantal te parkeren auto’s maar ook fietsen binnen een bepaalde ruimte te realiseren.

RUIMTE BESPARENDE PARKEER OPLOSSINGEN

Mechanisch parkeren door Omega

Het product mechanisch parkeren dient goed geïntegreerd te worden binnen een project. Er zijn vele verschillende systemen en de keuze welk systeem de optimale bijdrage levert aan de probleemoplossing, vergt kennis over de systemen en ervaring in het adviseren van parkeersystemen.

Technisch gezien verschillen zowel de systemen als de aanbieders hiervan. Om tot de juiste keuze te komen is het noodzakelijk, dat er een programma van eisen op een juiste manier wordt opgesteld. Hiermee komen de echte specialisten van mechanisch parkeren automatisch bovendrijven. Het is een technisch systeem waar absoluut niets mis mee is maar het juiste systeem op de juiste plek dient te worden uitgekozen uit het vele aanbod.

Na het leveren en installeren is het nood zakelijk dat het systeem goed blijft functioneren en geschikt is voor de gebruikersdoelgroep. De instandhouding van een mechanisch parkeersysteem dient te worden afgestemd met een op maat gemaakt onderhoud- en service overeenkomst, waarbij de eigenaar/gebruiker een goed functionerend systeem heeft tegen kosten die binnen de beheersbegroting passen.

Deze klanten gingen u voor

‘’Door gebruik te maken van gebouwde parkeermogelijkheden in de wijk, creëren we ruimte voor kinderen om te spelen en wordt de stad weer leefbaar. Dat is waar het om gaat en waar we naar toe moeten. Daarbij kan mechanisch parkeren een belangrijke rol spelen.”

 

Beter leefmilieu

Bij mechanisch parkeren is het echter niet zo dat het contra traditioneel parkeren staat: Het doel is om parkeergelegenheid te bieden in gebouwde parkeervoorzieningen; Om het blik van de weg te halen en een beter leefmilieu te creëren, dat pleinen weer autovrij zijn en binnen woongebieden een parkachtige omgeving ontstaat. Dat dient de doelstelling te zijn.

Een combinatie van beiden kan hierbij een grote bijdrage leveren, bijvoorbeeld traditioneel voor openbaar en mechanisch voor bewoners. Kortom, er dient meer raffinement in de gebouwde parkeervoorziening te worden gebracht. De huidige mogelijkheden moeten beter worden benut, dubbel gebruik etc. De inrichting van een gebied is namelijk voor een zeer lange tijd bepalend.” Door toepassing van mechanische parkeersystemen wordt ook de CO2 uitstoot aanzienlijk verminderd.

Financiële haalbaarheid

Zodra de financiële haalbaarheid in gevaar komt of het aantal gewenste parkeerplaatsen per project niet aan de wensen voldoet, kan mechanisch parkeren oplossingen bieden.

‘’De ruimte die bespaard wordt per parkeerplaats is (afhankelijk van het project) in veel gevallen groter dan de 40% ruimte besparing die men als vuistregels neemt.”

Mechanisch parkeren kan zowel ondergronds al bovengronds worden gerealiseerd, of een combinatie van beide kan worden toegepast. De combinatie van traditioneel parkeren met mechanisch parkeren passen wij als Adviesbureau Omega regelmatig toe. Bij projecten waarbij in het ontwerp een tekort is aan parkeerplaatsen kan dit tekort eenvoudig worden opgelost met mechanisch parkeren.

Uit onze ervaring blijkt dat het voordeel van toepassing van het bovengenoemde vaak de bepalende factor is aangaande de haalbaarheid van een project.

Wet- en regelgeving

Mechanisch parkeren is een groeimarkt; met name fiets parkeren. Wet- en regelgeving zijn nog niet uitgekristalliseerd. Daar dient aan gewerkt te worden maar dan wel zo dat elk project eraan getoetst kan worden, want elk project is maatwerk en vraagt aangepaste normen. Die regels zullen er versneld dienen te komen. Daarmee helpt de overheid de branche. Want door de regels te hanteren zullen binnen de branche de professionals zich sneller kunnen onderscheiden en vakbekwame bedrijven de kans krijgen zich te manifesteren.”

Grote toekomst

De toekomst van mechanisch parkeren is goed. Want mechanisch parkeren biedt oplossingen. Het kost de ontwikkelaar weinig geld en levert een bijdrage aan de haalbaarheid van een project. Het kan voor het groeiend fietsparkeerprobleem de oplossing zijn.

Waarom adviesbureau Omega inschakelen voor mechanisch parkeren?

Op dit moment is er rondom mechanisch parkeren nog veel koudwatervrees. Onbekend maakt onbemind.
Dat er nog te weinig kennis is en de regelgeving rond mechanisch parkeren duidelijk geformuleerd dient te worden. Opdrachtgevers beschikken nog over te weinig kennis over de brede toepasbaarheid en de mogelijkheden van het mechanisch parkeren. Door die onbekendheid en het gebrek aan kennis is het op enkele projecten misgegaan, waardoor het imago van de branche is aangetast.

Toch willen wij, dankzij onze kennis en ervaring, een lans breken voor mechanisch parkeren:

Wij durven te stellen, dat er geen slechte leveranciers bestaan. Omdat de opdrachtgever echter over te weinig kennis beschikt, formuleert hij niet de juiste vraagstelling. Daardoor is het Programma van Eisen onvolledig en krijgt hij niet datgene wat hij wenst.

 

Uw project haalbaar en winstgevend? Neem contact op en parkeer uw project dan bij Omega.

Bekijk ook onze artikelen

Anders denken over parkeren.

REFERENTIES

Waarom kiezen onze klanten voor Omega?

Bekijk ook onze pagina met opgeleverde projecten en referenties

“Wij werken al vele jaren met Adviesbureau Omega samen, enerzijds betreft dit advisering in parkeeroplossingen en anderzijds in de bemiddeling van transacties in onroerend goed.
Han Kleinjan
De Brug Vastgoed
"REB Projects werkt naar volle tevredenheid met Omega sinds 2016 samen als het gaat om parkeer vraagstukken, van adviezen in de ontwikkel- en vergunningsfase tot technische ontwerp oplossingen voor parkeergarages, parkeer systemen en alle gerelateerde vraagstukken."
René Vonk
REB Projects