" Parkeren, mobiliteit en verkeer "

Referentie

Mobiliteitshub en parkeergarage Sloterdijk Centrum – Gemeente Amsterdam

Onze werkzaamheden

Mobiliteitshub en parkeergarage Sloterdijk Centrum – Gemeente Amsterdam

Sloterdijk Centrum is een dynamisch gebied dat momenteel volop in ontwikkeling is. Binnen dit kader is in opdracht van de Gemeente Amsterdam, in het voortraject onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een toekomstige mobiliteitshub en parkeergarage. Deze hub zal voldoen aan zowel de ruimtelijke als financiële richtlijnen van de gemeente Amsterdam.

De beoogde bovengrondse openbare hub zal in totaal uit 351 parkeerplaatsen bestaan, geschikt voor:

🚙 Auto’s en Deelauto’s

🛵 Scooters

🚲 Fietsen- en bakfietsen

♻️ In de hub is er rekening gehouden met verduurzaming door 30% groen inrichting.

Watch Movie Trailer