" Parkeren, mobiliteit en verkeer "

OMEGA ARTIKELEN

Modal shift van auto naar de combinatie fiets-ov

Recent onderzoek van Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) toont aan dat met doeltreffende beleidsmaatregelen tot 3,4% van de autoritten kan worden omgezet naar een combinatie van fietsen en openbaar vervoer. Deze verandering is niet alleen wenselijk vanuit een maatschappelijk oogpunt, maar is ook cruciaal voor het aanpakken van uitdagingen rond bereikbaarheid, klimaat, luchtkwaliteit en gezondheid in Nederland.

Belangrijke bevindingen:

✅ Fiets verhoogt aantrekkelijkheid van OV
Fietsen naar stations of haltes maakt het OV een aantrekkelijker alternatief. Met lagere wacht- en overstaptijden dan bij bus, tram of metro, en door de snelheid van fietsen in plaats van lopen, wordt aanzienlijk tijdswinst geboekt.

✅ Stimulans voor reizen buiten de spits
Ongeveer 60%-70% van de autoritten die met effectieve beleidsmaatregelen kunnen verschuiven naar fiets-OV, vertrekt tijdens de ochtend- of avondspits. Hierdoor kan het goed zijn om naast een overstap van auto naar een combinatie van fiets en openbaar vervoer, ook het reizen buiten de spits te stimuleren.

✅ Voornamelijk verschuiving naar fiets-trein voor langere ritten
80%-90% van de verschuivende ritten betreft de combinatie fiets-trein. De resterende ritten gaan naar fiets-btm (bus, tram, metro), wat wijst op de noodzaak om investeringen/budgettering en beleid hierop af te stemmen.

✅ Gemiddelde afstand van verschuivende autoritten: 33-41 km
De gemiddelde afstand van autoritten die kunnen verschuiven ligt tussen de 33 en 41 km. Dit is relatief lang vergeleken met het gemiddelde van 17 km van alle ritten die met de auto worden gemaakt. Kortere ritjes komen dus minder snel in aanmerking voor vervanging door de combinatie van fiets en ov.

Benieuwd naar alle ins en outs? De volledige publicatie is hier te vinden.

📸Bolt

Contact

Voor vragen of opmerkingen neem contact met ons op.