" Parkeren, mobiliteit en verkeer "

OMEGA ARTIKELEN

Onderzoek minder mobiliteit bij mensen met migratieachtergrond in Nederland – Kansen voor verbetering!

“Onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) wijst uit dat mensen met een migratieachtergrond in Nederland over het algemeen minder mobiel zijn dan mensen zonder migratieachtergrond. Ze blijven vaker een hele dag thuis en beperken de totale afgelegde afstand en het aantal bezochte bestemmingen. Opvallend genoeg hebben mensen met migratieachtergrond doorgaans een langere woon-werkafstand en bijbehorende reistijd, in tegenstelling tot werkenden zonder migratieachtergrond.

Het onderzoek, ‘Multiculturele diversiteit in mobiliteit’, richtte zich op het reisgedrag en de reismogelijkheden van de eerste en tweede generatie mensen met een migratieachtergrond in Nederland. Hierbij werden diverse groepen binnen de Nederlandse samenleving met elkaar vergeleken, waarbij rekening werd gehouden met factoren zoals leeftijd, woonomgeving en inkomen.

Met momenteel één op de vier Nederlanders met een migratieachtergrond en naar verwachting één op de drie over 20 jaar, hebben zij een aanzienlijke invloed op het mobiliteitslandschap van Nederland. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) benadrukt echter dat het niet eenvoudig is om te generaliseren over het reisgedrag, gezien de diversiteit aan groepen en reispatronen binnen deze gemeenschappen.

Het onderzoek toont aan dat mensen met een migratieachtergrond aanzienlijk minder vaak gebruikmaken van de fiets dan mensen zonder migratieachtergrond. Gebrek aan stallingsmogelijkheden, fietsdiefstal, fietsangst en de lagere status van de fiets kunnen mogelijke verklaringen zijn voor deze verschillen. Aan de andere kant maken mensen met een migratieachtergrond vaker gebruik van het openbaar vervoer en lopen ze meer.

Het stimuleren van fietsgebruik en het verbeteren van fietsfaciliteiten kunnen bijdragen aan het vergroten van de mobiliteit van mensen met een migratieachtergrond. Het onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) biedt waardevolle inzichten en benadrukt de noodzaak van een inclusief en toegankelijk mobiliteitslandschap. 

𝐋𝐚𝐭𝐞𝐧 𝐰𝐞 𝐬𝐚𝐦𝐞𝐧𝐰𝐞𝐫𝐤𝐞𝐧 𝐚𝐚𝐧 𝐡𝐞𝐭 𝐜𝐫𝐞ë𝐫𝐞𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐠𝐞𝐥𝐢𝐣𝐤𝐞 𝐤𝐚𝐧𝐬𝐞𝐧 𝐞𝐧 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞 𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞𝐢𝐭𝐬𝐦𝐨𝐠𝐞𝐥𝐢𝐣𝐤𝐡𝐞𝐝𝐞𝐧.

Contact

Voor vragen of opmerkingen neem contact met ons op.