Exploitatie van een parkeervoorziening is in vele vormen mogelijk.

De financiële waarde van een parkeergarage is afhankelijk van de bedrijfseconomische randvoorwaarden die belanghebbende partijen zoals exploitanten, gemeenten, beleggers of  V.v.E’s hanteren.

Hoe wordt de exploitatie opgesteld?
Om te komen tot een waardebepaling van een parkeervoorziening is het van essentieel belang dat een parkeerexploitatieprognose wordt opgesteld. Hierbij worden de toekomstige inkomsten minus de exploitatiekosten voor een bepaalde periode geprognosticeerd en worden de netto exploitatieopbrengsten in kaart gebracht.
De werkelijke waarde van een parkeervoorziening kan door allerlei factoren (al dan niet beïnvloedbaar) anders zijn zowel in positieve als negatieve zin.

De waarde van een parkeervoorziening wordt niet alleen bepaald door de huidige of geprognosticeerde huurinkomsten, maar ook door een creatief, slim en economisch-commercieel, vooruitstrevend parkeerbeheer.

Door de parkeerexploitatieprognose wordt het verschil tussen de minimaal en maximaal te verwachten inkomsten inzichtelijk gemaakt. Dit kan voor de eindwaarden van de parkeervoorziening voor een exploitant- eigenaar respectievelijk belegger, een verschil van miljoenen betekenen.

Het optimale exploitatieresultaat van Omega kenmerkt zich door:

1. Inzicht
2. Kennis
3. Creativiteit

4. Relaties
5. Onafhankelijkheid

Waarom adviesbureau Omega inschakelen voor de exploitatieprognose?
Een prognose van de exploitatieopbrengsten biedt totaal geen zekerheid.Adviesbureau Omega onderbouwt daarom zijn prognoses, door middel van een keiharde huuraanbieding welke door een gerenommeerde exploitant wordt opgesteld. Dit biedt de zekerheid dat de hieruit voorkomende verplichtingen ook met tegenslag kunnen worden nagekomen. Deze huuraanbieding bepaalt de waarde van parkeervoorziening.

De verschillen in huuraanbiedingen voor dezelfde parkeervoorziening zijn enorm als gevolg van verschil in inzichten en interpretaties.
Adviesbureau Omega denkt altijd in mogelijkheden, heeft het optimale resultaat voor ogen en weet daarbij met een goede onderbouwing vele potentiële exploitanten van een parkeervoorziening te overtuigen.

´´Exploitatie met keiharde huuraanbieding!
Dit is de haalbaarheidsgarantie van Omega! ´´

Uw project haalbaar en winstgevend? Neem contact op en parkeer uw project dan bij Omega.