" Parkeren, mobiliteit en verkeer "

OMEGA ARTIKELEN

Stijging van de tarieven voor parkeervergunning in 2024

In 2024 stijgen de kosten voor een (eerste) parkeervergunning gemiddeld met bijna 5% ten opzichte van 2023. In Amsterdam, waar parkeervergunningen het duurst zijn, betalen inwoners nu €631,20 per jaar, net iets meer dan in Utrecht, waar de kosten €615,48 bedragen. Dit maakt Amsterdam de stad met de hoogste parkeertarieven van Nederland, aldus een recent onderzoek van Vereniging Eigen Huis.

📈 Landelijk gezien verhoogt de meerderheid van de Nederlandse gemeenten die parkeervergunningen aanbieden (88 van de 129) hun tarieven, waarbij de gemiddelde stijging 4,7% is. In 40 gemeenten blijven de tarieven ongewijzigd, terwijl Zoetermeer de enige gemeente is waar de kosten dit jaar lager uitvallen.

💰 Traditioneel gezien zijn de parkeervergunningen in Amsterdam en Utrecht de prijzigste van Nederland, met tarieven die ongeveer zesmaal hoger liggen dan die in Rotterdam en Den Haag, de steden met de laagste kosten onder de grote steden. In Katwijk en Noordwijk betalen parkeervergunningshouders het minst: €20 per jaar.

📊 Dit jaar zien vergunninghouders in Amsterdam de grootste absolute stijging in parkeerkosten. Ze betalen €57 extra, wat neerkomt op een stijging van bijna 10%. Deventer volgt dichtbij met een jaarlijkse verhoging van €50, ofwel 16% meer dan vorig jaar.

🚗 De hoogste procentuele stijging is te vinden in Bunschoten, in de provincie Utrecht. Daar zijn de kosten voor een parkeervergunning dit jaar 74% hoger, een toename van iets meer dan €27. In Rijswijk ervaren vergunninghouders een stijging van 48%, wat resulteert in een extra kostenpost van ongeveer €22.

🏙️ Vereniging Eigen Huis wijst erop dat de stijgende parkeerkosten vaak verbonden zijn met het beleid van veel gemeenten om de binnensteden autoluw te maken. Tegelijkertijd bereiden zij zich voor op financiële uitdagingen als gevolg van verwachte tekorten in de toekomst. “Vanwege een herziening in de verdeling van het gemeentefonds verwachten meer dan 80% van de gemeenten aanzienlijke tekorten in 2026 en 2027,” stelt een woordvoerder. Dit zou kunnen leiden tot aanzienlijke verhogingen van de onroerendezaakbelasting, hoewel gemeenten ook de optie hebben om hun inkomsten te verhogen door de parkeertarieven te verhogen.

🔍 Benieuwd naar de prijs(stijging) per gemeente? Neem dan vrijblijvend contact op.

Contact

Voor vragen of opmerkingen neem contact met ons op.