Anders denken over parkeren: fietsparkeren

Anders denken over parkeren: fietsparkeren

Jerphaas van Schaik, directeur-eigenaar van Adviesbureau Omega, geeft elke maand in de rubriek Anders denken over parkeren, zijn blik op de wereld van het parkeren. Deze maand; fietsparkerenparkeren.

De toekomst van fietsparkeren is nu!
In de mobiliteit neemt de fiets een steeds belangrijke plaats in. Ruim een kwart van alle verplaatsingen die Nederlanders maken gaat per fiets.

Met 17 miljoen inwoners, 23 miljoen fietsen en het toenemende gebruik van de fiets, worden er steeds meer fietsen in het openbaar gebied geparkeerd. Het tekort aan fietsparkeerplaatsen is vooral herkenbaar in de openbare ruimte.

Het gebruik van de fiets ten opzichte van de auto, draagt bij aan duurzaamheid en gezondheid. Indien fietsparkeren goed gefaciliteerd wordt zal het gebruik significant stijgen.  

Steeds meer neemt fietsparkeren een belangrijkere rol in binnen de projecten. Alleen al de gemeente Amsterdam heeft een 46 pagina’s tellende nota aangaande fietsparkeren. In deze nota lezen wij bijvoorbeeld dat Amsterdammers gemiddeld 2 miljoen kilometer per dag fietsen. Vandaar dat wij in deze editie ’’Anders denken over parkeren’’ fietsparkeren behandelen.

‘’Het gebruik van de fiets ten opzichte van de auto, draagt bij aan duurzaamheid en gezondheid. Indien fietsparkeren goed gefaciliteerd wordt zal het gebruik significant stijgen.”

Optimalisatie fietsparkeren
Meer en meer gaan lokale overheden zich richten op een fietsquota en worden de gebruikers van bijvoorbeeld kantoorpanden veeleisender. Zoals reeds genoemd heeft de gemeente Amsterdam een fietsnota van 46 pagina’s. Deze gemeente is hierin geen uitzondering en ook andere gemeentes zijn druk bezig met dit actuele onderwerp.

Ondanks dat de aanleg van een fietsparkeerplaats niet dezelfde kosten kent als die van een autoparkeerplaats, kan de haalbaarheid van het fietsparkeren het project in de weg zitten.

Een parkeervoorziening kan zowel fietsparkeerplaatsen als autoparkeerplaatsen combineren.  Van deze interessante mix van parkeerplaatsen wordt veel te weinig gebruik gemaakt. Hier liggen kansen voor optimalisatie zowel in nieuwe- als bestaande parkeervoorziening.

‘’Een parkeervoorziening kan zowel fietsparkeerplaatsen als autoparkeerplaatsen combineren. Van deze interessante mix van parkeerplaatsen wordt veel te weinig gebruik gemaakt. Hier liggen kansen voor optimalisatie zowel in nieuwe- als bestaande parkeervoorziening”

Het fietsparkeerontwerp
Net als bij autoparkeren kent het fietsparkeren verschillende vormen van ontwerp, tot en met mechanisch fietsparkeren aan toe.

De meest gangbare en herkenbare ontwerpvorm is die van het traditionele fietsparkeren door middel van fietsenrekken. Echter door het binnenstedelijke ruimtegebrek en het toenemende aantal gebruik van fietsen, alsmede de aanwezigheid van spookfietsen(fietsen die gestald staan en niet meer gebruikt worden), is nummer twee in het ontwerp de bekende dubbele fietsen rekken. Hierbij kunnen fietsen boven elkaar gestapeld kunnen worden en zo kan het dubbele aantal fietsen per m2 gerealiseerd worden.

Deze oplossingen doen het super op het maaiveld. De uitdaging ontstaat echter wanneer er ondergronds of bovengronds geparkeerd moet worden en men gelimiteerd is door een maximale opvoerhoogte en een fietsnorm. Dit is waar creativiteit en de parkeerkennis onderscheidend zijn.

De fietsparkeermarkt staat niet stil en biedt dan ook meer dan genoeg mogelijkheden om middels alternatieve systemen, waarbij in sommige gevallen automatische systemen, alsnog de haalbaarheid van het project gerealiseerd kan worden.

Recent hebben wij voor een van onze opdrachtgevers een fietsparkeer oplossing mogen bieden. Het betrof hierbij een project waarbij de kelder gebruikt zou moeten worden voor fietsparkeren. In een kleine kelderruimte zou plaats gemaakt moeten worden voor een maximum aantal fietsen.  Dankzij het gebruik van slimme systemen die, afhankelijk van de verschillende hoogtes en afstanden geplaatst kunnen worden, en wij een ontsluiting bedacht hebben van begane grond naar de kelder, hebben we het aantal fietsparkeerplaatsen kunnen verviervoudigen.

‘’De fietsparkeermarkt staat niet stil en biedt dan ook meer dan genoeg mogelijkheden om middels alternatieve systemen, waarbij in sommige gevallen automatische systemen, alsnog de haalbarheid van het project gerealiseerd kan worden.”


Waarom Omega inschakelen voor het fietsparkeren?

Adviesbureau Omega heeft in binnenstedelijke gebieden fietsparkeerplaatsen ontworpen voor zowel bestaande als nieuwbouw projecten. De kennis van parkeren en mechanisch parkeersystemen is hierbij een specialistische aanvulling. Dankzij onze creatieve oplossingen en up to date kennis weten wij essentiële fietsparkeerfactoren in harmonie te brengen waarmee wij het project haalbaar maken en de gebruikservaring  en gemakken van de fietsers optimaliseren.Anders denken over parkeren: de parkeerbalans

Anders denken over parkeren- de parkeerbalans.

Jerphaas van Schaik, directeur-eigenaar van Adviesbureau Omega, geeft elke maand in de rubriek ”Anders denken over parkeren”, zijn blik op de wereld van het parkeren. Deze maand; de parkeerbalans.

Een parkeerbalans geeft de verhouding tussen enerzijds de parkeervraag en anderzijds het parkeeraanbod van een bepaald gebied of project weer. Veelal onderschat men de waarde van een goed opgestelde parkeerbalans. De parkeerbalans dient een bijdrage te leveren aan het project en daarmee de haalbaarheid te vergroten.

Het parkeervraagstuk bestaat uit 3 onderdelen. De parkeerbalans is de basis en in daarmee het belangrijkste onderdeel van de 3. Elke vraag die men kan bedenken valt onder een van de volgende drie onderdelen:

Is een parkeerbalans noodzakelijk?
Een goed opgestelde parkeerbalans heeft een belangrijke bijdrage aan de haalbaarheid van het project en is benodigd als onderdeel van de bouwverordening artikel 2.5.30 en wordt opgesteld op basis van het gemeentelijk parkeerbeleid. Een parkeerbalans is naast de bijdrage aan de haalbaarheid, bepalend voor de optimalisatie van de vormgeving van de parkeervoorziening.

Voor het opstellen van een parkeerbalans, het berekenen van de parkeerbehoefte, zijn 2 methodes mogelijk:
1. Op basis van parkeernormen; de normatieve parkeerbehoefte.
2. Op basis van de werkelijke parkeerbehoefte; de maatgevende parkeerbehoefte.

De maatgevende parkeerbehoefte is in feite de werkelijke parkeervraag die voortkomt uit de functies van het project.

´´Parkeren is altijd een afgeleide van een functie en nooit en doel op zich.´´

Hoe wordt de parkeerbalans berekend?
Om de berekening van de werkelijke parkeervraag te kunnen voltooien is kwaliteit, subtiliteit, creativiteit en kennis nodig van het parkeervraagstuk alsmede de mobiliteit daarbij noodzakelijk.

Denk hierbij aan de invloed op de parkeervraag zoals deelmobiliteit, dubbelgebruik, locatie. etc. Dit alles kan een bepalende factor hebben op het aantal wekelijk benodigde parkeerplaatsen en daarmee de verschijningsvorm van de parkeervoorziening zoals op het maaiveld of in een gebouwde parkeervoorziening, bovengronds of ondergronds met daarbij verschillende stichtingskosten per parkeerplaats.

De kosten van de parkeervoorziening bepalen mede de haalbaarheid van een project.

Waarom adviesbureau Omega inschakelen voor een parkeerbalans?

Adviesbureau Omega heeft in haar 16-jarig bestaan vele parkeerbalansen opgesteld. Een lijst met onze meest recente referenties vindt u hier.

De meeste belanghebbende partijen bij een project -zoals projectontwikkelaars- schakelen een bureau in wanneer er een onbalans ontstaat; dit om het project haalbaar te maken.

Een opmerkelijk voorbeeld:

Voor het project Hogeschool Utrecht te Amersfoort werd een normatieve parkeerbalans opgesteld en op basis hiervan werd de parkeerbehoefte bepaald op bijna 590 parkeerplaatsen die op eigen terrein zouden moeten worden aangelegd. Door ruimtegebrek zou de realisatie hiervan moeten worden voorzien in een ondergrondse parkeervoorziening met daarbij behorende stichtingskosten.

De opgestelde parkeerbalans van Adviesbureau Omega gaf aan dat de parkeervraag 108 parkeerplaatsen bedroeg i.p.v. de 590 door de gemeente aangegeven hoeveelheid.

Een verschil van 482 parkeerplaatsen. Lees: “is het project wel of niet economisch haalbaar?”

Op basis van de methode die door Adviesbureau Omega werd aangedragen, namelijk het feitelijke mobiliteitsgedrag, is uiteindelijk na gedegen onderbouwing goedkeuring gegeven aan de parkeerbalans van Omega met 108 parkeerplaatsen. Inmiddels is het project gerealiseerd met 115 parkeerplaatsen en al ca.10 jaar in gebruik en goed functionerend, inclusief de parkeervoorziening zonder een tekort aan parkeerplaatsen. Dit noemen wij onze haalbaarheidsgarantie.

´´De duurzaamste parkeerplaats is de parkeerplaats die niet behoeft te worden aangelegd.´´

Uw project haalbaar maken?
Uit bovenstaand voorbeeld en onze jarenlange ervaring en successen blijk dat het opstellen van een goede parkeerbalans evident is voor de haalbaarheid van het project en het realiseren van een duurzame parkeervoorziening.

Wilt u ook uw project haalbaar en winstgevend? Neem contact op en parkeer uw project dan bij Omega.Nieuwe website


Beste bezoeker,

Leuk dat u onze website bezoekt! We zijn momenteel druk bezig met de ontwikkeling van een nieuwe website die in oktober 2023 wordt gepresenteerd. Deze site zal onder andere onze nieuwste artikelen, referentieprojecten, uitbreiding van diensten en ons team bevatten. In de tussentijd worden onze referenties en nieuwsitems netjes bijgehouden. Zowel op de website als onze LinkedIn pagina. Wilt u nu alvast de laatste informatie van Adviesbureau Omega ontvangen? Laat een bericht achter onder aan de website of neem vrijblijvend contact met ons op.

Bedankt voor uw interesse!

Team Omega- Parkeren en Mobiliteit

This will close in 180 seconds