Anders denken over parkeren- deelmobiliteit

Deelmobiliteit

Anders denken over parkeren- deelmobiliteit

Jerphaas van Schaik, directeur-eigenaar van Adviesbureau Omega, geeft elke maand in de rubriek ”Anders denken over parkeren” zijn blik op de wereld van parkeren. Deze maand; deelmobiliteit

Deelmobiliteit is hot! Steeds vaker wordt deelmobiliteit beschouwd als de oplossing voor milieuvriendelijke mobiliteit en lagere parkeernormen, en levert het een bijdrage aan de kwaliteit van de omgeving. Dit zijn een paar van de prachtige oplossingen die deelmobiliteit biedt. Deelmobiliteit heeft een steeds grotere invloed op het parkeervraagstuk. Of de deelmobiliteit nou in een nieuw te ontwikkelen- of reeds bestaand project geïntroduceerd wordt, blijven twee vragen altijd belangrijk: waar en wie faciliteert de deelmobiliteit? En wie is de eigenaar en dus de financieel verantwoordelijk?

Deelmobiliteit Omega

Belangrijke vragen deelmobiliteit:

1. Waar en wie faciliteert de deelmobiliteit?
2. Wie is de eigenaar en dus de financieel verantwoordelijk?

Ontwikkeling
De ontwikkeling van een project is de start van iets nieuws, waarin ook altijd de parkeervraagstelling naar voren komt. Dit wordt vaak gezien als hét moment voor het invoeren en faciliteren van deelmobiliteitsmogelijkheden binnen de parkeervoorziening.

Als parkeeradviesbureau juichen wij het dan ook toe dat men dit moment aangrijpt voor het invoeren van deelmobiliteit. Echter vinden wij het cruciaal om deze mogelijkheid niet alleen aan te grijpen in nieuw te ontwikkelde gebieden, maar ook voor de verbetering van het reeds bestaande gebied. In vele reeds bestaande gebieden is een overcapaciteit van parkeervoorzieningen. Breng deze overcapaciteit van parkeervoorzieningen in kaart en benut deze voor deelmobiliteit.  Hiermee kom je tot duurzame ontwikkeling door het optimale gebruik van parkeervoorzieningen en daarmee lever je een bijdrage op alle fronten aan die ontwikkeling. Combinaties voor deelmobiliteit tussen een nieuwe ontwikkeling en reeds bestaande ontwikkeling zijn dan ook key.

Deelmobiliteit Omega

´´ Combinaties voor deelmobiliteit tussen een nieuwe ontwikkeling en reeds bestaande ontwikkeling zijn dan ook key.´´

Parkeerbalans
Of we nu praten over een nieuwe ontwikkeling of reeds bestaand gebied, om te kijken hoe de deelmobiliteit de parkeervoorzieningen positief kan beïnvloeden, brengen wij in kaart wat er binnen de parkeerbehoefte aan deelmobiliteit mogelijk is. Vaak leidt dit tot een lagere parkeernorm. In eerste instantie lijkt dit een oplossing, echter moet er verder worden gekeken dan de behaalde lagere parkeernorm. Hier geldt dus de vraag: wie draagt er verantwoordelijkheid voor de deelmobiliteit als gevolg van de lagere parkeernorm? Of juist voor het probleem van een lagere parkeernorm als gevolg van deelmobiliteit? Het kan maar zo zijn dat het voordeliger lijkt om minder parkeerplaatsen aan te leggen, maar dat de rekening voor het faciliteren van deelmobiliteit ter vervanging van deze parkeervoorzieningen juist duurder uitpakt. Hierin is de dialoog met de betreffende gemeente essentieel. Wanneer duidelijk in kaart gebracht is wat de invloed van deelmobiliteit op het totaal aantal parkeerplaatsen is, kan er met de gemeente en de ontwikkelaar een duidelijk en transparant plan opgesteld worden.

Het vraagstuk deelmobiliteit is nauw verwant aan het parkeervraagstuk en biedt prachtige mogelijkheden voor ontwikkelaar, gemeente, bewoners en gebruikers. Belangrijk is wel de toepassing van deelmobiliteit in alle facetten van het parkeren; van de parkeerbalansen het ontwerp, tot en met de exploitatie. Voor zowel grote en kleine, als nieuwe en reeds bestaande projecten hebben wij succesvol deelmobiliteit toegepast in het parkeervraagstuk waarin wij altijd streven naar haalbaarheid voor alle betrokkenen

´´ Wie draagt er verantwoordelijkheid voor de deelmobiliteit als gevolg van de lagere parkeernorm? ´´

Ontwerp van een deelmobiliteitsvoorziening
Gebaseerd op de uitkomsten van de parkeerbalans wordt het ontwerp samengesteld voor het faciliteren van de totale parkeerbehoefte, inclusief het parkeren van de deelmobiliteitsvormen. Sommige vormen van deelmobiliteit kunnen weliswaar vrij geparkeerd worden, maar in de ideale situatie wordt het parkeren van deelmobiliteit meegenomen in het ontwerp.  Dit is niet afhankelijk van enkel de ontwikkeling maar juist van het gehele gebied. Hier is maatwerk noodzakelijk om het tot een succes te maken. Dit kan per project gebeuren of per gebied. Het is in deze fase belangrijk om je niet blind te staren op enkel deelmobiliteit van het project, maar juist te kijken naar het hele gebied en de algemene parkeervraag. Coördineer dit en zoek naar de synergie en de mogelijkheden binnen het gehele gebied en niet enkel binnen het project.

Deel mobiliteit Omega

´´Staar je niet blind op enkel de deelmobiliteit van het project, maar kijk juist naar het gehele gebied en de algemene parkeervraag.´´

Exploitatie
Zoals eerder aangegeven bij de parkeerbalans kan deelmobiliteit tot een lagere parkeernorm leiden en kan men zich snel rijk rekenen. Echter, dit betekent niet dat deelmobiliteit altijd kosten verhogend zal zijn. Sterker nog, een goede toepassing van alle vervoersmogelijkheden die onder de paraplu deelmobiliteit vallen, kan zelfs leiden tot een kostenverlaging op het totale parkeervraagstuk en daarmee de haalbaarheid van het project ten goede doen.

Belangrijk bij de exploitatie van deelmobiliteit is altijd wel, dat er goed beheer en een bedrijfsplan aan ten grondslag ligt, waarbij het inzichtelijk wordt gemaakt wat het exploitatieresultaat inhoudt voor een langere periode; het in balans brengen van zowel het financiële plaatje als vraag en aanbod voor nu en in de toekomst. Voorkom dat men zegt: ik wil niet de verantwoordelijke van het probleem worden.

´´ Een goede toepassing van alle vervoersmogelijkheden die onder de paraplu deelmobiliteit vallen, kan zelfs leiden tot een kostenverlaging op het totale parkeervraagstuk en daarmee de haalbaarheid van het project ten goede doen .´´

Waarom Omega inschakelen?
Het vraagstuk deelmobiliteit is nauwverwant aan het parkeervraagstuk en biedt prachtige mogelijkheden voor ontwikkelaar, gemeente, bewoners en gebruikers. Belangrijk is wel de toepassing van deelmobiliteit in alle facetten van het parkeren; van de parkeerbalansen het ontwerp, tot en met de exploitatie. Voor zowel grote en kleine, als nieuwe en reeds bestaande projecten hebben wij succesvol deelmobiliteit toegepast in het parkeervraagstuk waarin wij altijd streven naar haalbaarheid voor alle betrokkenen

Uw project haalbaar en winstgevend? Neem contact op en parkeer uw project dan bij Omega.


Anders denken over parkeren: de parkeerbalans

Anders denken over parkeren- de parkeerbalans.

Jerphaas van Schaik, directeur-eigenaar van Adviesbureau Omega, geeft elke maand in de rubriek ”Anders denken over parkeren”, zijn blik op de wereld van het parkeren. Deze maand; de parkeerbalans.

Een parkeerbalans geeft de verhouding tussen enerzijds de parkeervraag en anderzijds het parkeeraanbod van een bepaald gebied of project weer. Veelal onderschat men de waarde van een goed opgestelde parkeerbalans. De parkeerbalans dient een bijdrage te leveren aan het project en daarmee de haalbaarheid te vergroten.

Het parkeervraagstuk bestaat uit 3 onderdelen. De parkeerbalans is de basis en in daarmee het belangrijkste onderdeel van de 3. Elke vraag die men kan bedenken valt onder een van de volgende drie onderdelen:

Is een parkeerbalans noodzakelijk?
Een goed opgestelde parkeerbalans heeft een belangrijke bijdrage aan de haalbaarheid van het project en is benodigd als onderdeel van de bouwverordening artikel 2.5.30 en wordt opgesteld op basis van het gemeentelijk parkeerbeleid. Een parkeerbalans is naast de bijdrage aan de haalbaarheid, bepalend voor de optimalisatie van de vormgeving van de parkeervoorziening.

Voor het opstellen van een parkeerbalans, het berekenen van de parkeerbehoefte, zijn 2 methodes mogelijk:
1. Op basis van parkeernormen; de normatieve parkeerbehoefte.
2. Op basis van de werkelijke parkeerbehoefte; de maatgevende parkeerbehoefte.

De maatgevende parkeerbehoefte is in feite de werkelijke parkeervraag die voortkomt uit de functies van het project.

´´Parkeren is altijd een afgeleide van een functie en nooit en doel op zich.´´

Hoe wordt de parkeerbalans berekend?
Om de berekening van de werkelijke parkeervraag te kunnen voltooien is kwaliteit, subtiliteit, creativiteit en kennis nodig van het parkeervraagstuk alsmede de mobiliteit daarbij noodzakelijk.

Denk hierbij aan de invloed op de parkeervraag zoals deelmobiliteit, dubbelgebruik, locatie. etc. Dit alles kan een bepalende factor hebben op het aantal wekelijk benodigde parkeerplaatsen en daarmee de verschijningsvorm van de parkeervoorziening zoals op het maaiveld of in een gebouwde parkeervoorziening, bovengronds of ondergronds met daarbij verschillende stichtingskosten per parkeerplaats.

De kosten van de parkeervoorziening bepalen mede de haalbaarheid van een project.

Waarom adviesbureau Omega inschakelen voor een parkeerbalans?

Adviesbureau Omega heeft in haar 16-jarig bestaan vele parkeerbalansen opgesteld. Een lijst met onze meest recente referenties vindt u hier.

De meeste belanghebbende partijen bij een project -zoals projectontwikkelaars- schakelen een bureau in wanneer er een onbalans ontstaat; dit om het project haalbaar te maken.

Een opmerkelijk voorbeeld:

Voor het project Hogeschool Utrecht te Amersfoort werd een normatieve parkeerbalans opgesteld en op basis hiervan werd de parkeerbehoefte bepaald op bijna 590 parkeerplaatsen die op eigen terrein zouden moeten worden aangelegd. Door ruimtegebrek zou de realisatie hiervan moeten worden voorzien in een ondergrondse parkeervoorziening met daarbij behorende stichtingskosten.

De opgestelde parkeerbalans van Adviesbureau Omega gaf aan dat de parkeervraag 108 parkeerplaatsen bedroeg i.p.v. de 590 door de gemeente aangegeven hoeveelheid.

Een verschil van 482 parkeerplaatsen. Lees: “is het project wel of niet economisch haalbaar?”

Op basis van de methode die door Adviesbureau Omega werd aangedragen, namelijk het feitelijke mobiliteitsgedrag, is uiteindelijk na gedegen onderbouwing goedkeuring gegeven aan de parkeerbalans van Omega met 108 parkeerplaatsen. Inmiddels is het project gerealiseerd met 115 parkeerplaatsen en al ca.10 jaar in gebruik en goed functionerend, inclusief de parkeervoorziening zonder een tekort aan parkeerplaatsen. Dit noemen wij onze haalbaarheidsgarantie.

´´De duurzaamste parkeerplaats is de parkeerplaats die niet behoeft te worden aangelegd.´´

Uw project haalbaar maken?
Uit bovenstaand voorbeeld en onze jarenlange ervaring en successen blijk dat het opstellen van een goede parkeerbalans evident is voor de haalbaarheid van het project en het realiseren van een duurzame parkeervoorziening.

Wilt u ook uw project haalbaar en winstgevend? Neem contact op en parkeer uw project dan bij Omega.Nieuwe website


Beste bezoeker,

Leuk dat u onze website bezoekt! We zijn momenteel druk bezig met de ontwikkeling van een nieuwe website die in oktober 2023 wordt gepresenteerd. Deze site zal onder andere onze nieuwste artikelen, referentieprojecten, uitbreiding van diensten en ons team bevatten. In de tussentijd worden onze referenties en nieuwsitems netjes bijgehouden. Zowel op de website als onze LinkedIn pagina. Wilt u nu alvast de laatste informatie van Adviesbureau Omega ontvangen? Laat een bericht achter onder aan de website of neem vrijblijvend contact met ons op.

Bedankt voor uw interesse!

Team Omega- Parkeren en Mobiliteit

This will close in 180 seconds