Parkeer- en mobiliteitsadvies, dat is waar Omega in gespecialiseerd is. Als adviesbureau hebben wij in de afgelopen 18 jaar meer dan 750 projecten behandeld. Wij zijn gespecialiseerd in de parkeerbalans, ontwerp, toetsing normen, exploitatie, mechanisch parkeren, fietsparkeren, mobiliteit, mobiliteitshub-deelmobiliteit en vastgoed. Adviesbureau Omega levert waardevolle, unieke en duurzame parkeeroplossingen die projecten haalbaar maken en daarin het optimale voor de klant bereiken; Parkeer- en mobiliteitsadvies met een haalbaarheidsgarantie.

Elk project is haalbaar wanneer u het bij Omega parkeert

Ruimte wordt schaarser en duurder en daarmee neemt parkeren een steeds belangrijkere plaats in de bebouwde omgeving in. Slimme oplossingen voor de parkeerproblematiek kunnen veel ruimte, geld en tijd besparen en tevens bijdragen aan verbetering van leefklimaat en sociale veiligheid. Adviesbureau Omega biedt al meer dan 16 jaar de best mogelijke oplossing aangaande mechanisch- en traditioneel parkeren.

Missie, parkeeradviesbureau Omega.

Missie

Het leveren van waardevolle, unieke en duurzame parkeer- en mobiliteit oplossingen die projecten haalbaar maken en daarin het optimale voor de klant bereiken.

Visie

Het internationaal bijdragen aan de verbetering van het leefklimaat en sociale veiligheid van burgers middels het creëren van slimme en waardevolle oplossingen voor de parkeer en mobiliteit uitdagingen en hierdoor voor opdrachtgevers en gebruikers, geld en tijd besparen.

Visie, parkeeradviesbureau Omega
Kernwaarden parkeeradviesbureau Omega

Kernwaarden

• Betrokkenheid
• Excellentie
• Creativiteit
• Ervaring
• Kennis

Onze duurzame werkwijze

Duurzame mobiliteit is zonder goede parkeervoorzieningen niet mogelijk. Er zijn vele parkeeroplossingen, adviesbureau Omega kent er maar één: de duurzaamste.

Jerphaas van Schaik. Adviesbureau Omega

Jerphaas van Schaik

´´Adviesbureau Omega is ontstaan in 2004 naar aanleiding van een parkeervraagstuk waar ik destijds als gemeentelijk bestuurder Ruimtelijke Ordening verantwoordelijk voor was.  

De kennis opgedaan tijdens dit onderzoek, is de fundatie voor het oplossen van parkeervraagstukken die breed voorkomen in de samenleving en de basis vormen voor de haalbaarheidsgarantie van Omega.

Met Omega leveren wij waardevolle, unieke en duurzame parkeeroplossingen die projecten haalbaar maken en daarin het optimale voor de klant bereiken. Als adviesbureau zijn wij gespecialiseerd in de parkeerbalans, ontwerp, toetsing normen, exploitatie, mechanisch parkeren en vastgoed.

In mijn vrije tijd, tennis ik graag, geniet ik van cultuur, ben ik de troste vader van drie kinderen en inmiddels de trotse opa van een kleinzoon.´´

Mathijs van Schaik

´´Sinds 2020, ben ik partner bij Omega. Het werken binnen Omega draait om een ding; maximale waarde toevoegen.

Als dit proces van maximale waarde toevoegen goed wordt uitgevoerd, komt Omega zijn haalbaarheidsbelofte na en voegt het waarde toe voor zijn klanten en de samenleving.

Met Omega dragen wij internationaal bij aan de verbetering van het leefklimaat en sociale veiligheid van burgers middels het creëren van slimme en waardevolle oplossingen voor de parkeer en mobiliteitsproblematiek. Hierdoor besparen wij geld en tijd voor onze opdrachtgevers en de gebruikers van onze projecten. Parkeren valt onder mobiliteit, die mobiliteit neemt toe en moet verduurzamen en daarvoor zijn duurzame parkeeroplossingen nodig.

In mijn vrij tijd geniet ik van skiën en zeilen en ben ik de trotse vader van een zoon´´

Mathijs, adviesbureau Omega