" Parkeren, mobiliteit en verkeer "

Marketing en communicatie

In onze marketing- en communicatie-inspanningen richten we ons op constructieve gesprekken en heldere voorlichting tijdens bijeenkomsten over parkeren, mobiliteit en verkeer. Daarnaast streven we ernaar parkeer- en mobiliteitsdiensten succesvol in de markt te zetten met slimme strategieën, wat leidt tot positieve betrokkenheid en acceptatie en uiteindelijk het verhogen van het exploitatieresultaat.

In het dynamische speelveld van mobiliteit, waar parkeren en verkeer samenkomen, spelen diverse emoties een rol, variërend van positief tot negatief. De groeiende invloed van deelmobiliteit brengt nieuwe en boeiende concepten met zich mee die begrepen moeten worden. In dit kader staan voorlichting en constructieve gesprekken centraal, vooral tijdens participatieavonden waarin we een brug slaan tussen innovatieve mobiliteitsoplossingen en de gemeenschap.

Parkeermarketing en mobiliteitscommunicatie

Onze betrokkenheid gaat verder dan het louter aandragen van oplossingen. We nemen een actieve rol aan om onze klanten te ondersteunen bij het doeltreffend op de markt brengen van parkeer- en mobiliteitsdiensten. Met weloverwogen (online) marketingstrategieën en doelgerichte communicatie streven we ernaar om deze diensten positief te positioneren en gemeenschappen te betrekken bij de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en parkeren.

Deze klanten gingen u voor

Waardecreatie in parkeergarages en mobiliteitshubs

Volgens de marketinggoeroe Kotler draait marketing om het toevoegen van waarde tegen een optimale prijs, en dat is precies wat wij doen. Een parkeergarage of mobiliteitshub gaat voor ons verder dan enkel een fysieke ruimte; het is een bedrijf met inkomsten, uitgaven en optimalisatiestrategieën. Onze benadering richt zich op het creëren van waarde voor zowel exploitanten, eigenaren als gebruikers van de parkeer- en mobiliteitsfaciliteiten. Door slimme prijsstrategieën, optimalisatie-inspanningen en effectieve positionering versterken we de algehele waarde van de parkeergarage.

Faciliteren van de modal Shift

Bij mobiliteitstransities voor bedrijven, ontwikkelaars en overheden richten we ons op het faciliteren van de modal shift, waarbij we niet alleen streven naar fysieke veranderingen maar ook naar een verschuiving in mentaliteit en gedrag. Onze aanpak is gebaseerd op innovatie, bewezen resultaten en een evenwichtige benadering van ecologische en economische belangen.

Participatie en communicatie

Centraal in onze benadering staan participatieavonden waarop we verder gaan dan alleen voorlichting. We bieden een platform voor constructieve gesprekken, luisteren naar de behoeften van de gemeenschap en streven naar begrip en acceptatie van duurzame mobiliteitsoplossingen. Daarnaast vormen communicatieplannen een essentieel onderdeel om de modal shift te bewerkstelligen en betrokkenheid te creëren bij bewoners, werknemers en bezoekers.

REFERENTIES

Waarom kiezen onze klanten voor Omega?

“Wij werken al vele jaren met Adviesbureau Omega samen, enerzijds betreft dit advisering in parkeeroplossingen en anderzijds in de bemiddeling van transacties in onroerend goed.
Han Kleinjan
De Brug Vastgoed
"REB Projects werkt naar volle tevredenheid met Omega sinds 2016 samen als het gaat om parkeer vraagstukken, van adviezen in de ontwikkel- en vergunningsfase tot technische ontwerp oplossingen voor parkeergarages, parkeer systemen en alle gerelateerde vraagstukken."
René Vonk
REB Projects