" Parkeren, mobiliteit en verkeer "

Mobiliteitstransitie

We helpen bedrijven, ontwikkelaars en overheden bij het plannen en implementeren van mobiliteitstransities om duurzame vervoerswijzen te bevorderen. In de mobiliteitstransitie ondersteunen wij bedrijven en overheden bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen om duurzame vervoerswijzen te bevorderen. Onze expertise omvat het identificeren van geschikte maatregelen en het implementeren van innovatieve oplossingen die de mobiliteit in de richting van duurzaamheid sturen. Met een focus op zowel ecologische als economische belangen, streven we naar een effectieve en toekomstbestendige mobiliteitstransitie voor onze klanten.

In een tijd waarin de behoefte aan duurzame mobiliteit groeit, vormt mobiliteitstransitie een essentieel onderdeel van onze dienstverlening. We spelen een actieve rol in het ondersteunen van bedrijven, ontwikkelaars en overheden bij het plannen en implementeren van modal shifts, waarbij de focus ligt op het bevorderen van duurzame vervoerswijzen.

Voor bedrijven streven we naar interne modal shifts die de manier waarop werknemers reizen veranderen. Dit kan variëren van het stimuleren van fiets- of carpoolinitiatieven tot het implementeren van flexibele werkschema’s om woon-werkverkeer te optimaliseren. Onze aanpak richt zich op het identificeren van geschikte maatregelen en het implementeren van innovatieve oplossingen die niet alleen de ecologische voetafdruk verminderen, maar ook de efficiëntie van het woon-werkverkeer vergroten.

Voor overheden streven we naar een brede mobiliteitstransitie op stedelijk, dorps- en wijkniveau. Dit omvat het ontwikkelen en uitvoeren van plannen die de modal shift stimuleren en duurzame vervoerswijzen bevorderen. Onze expertise strekt zich uit tot het bieden van strategisch advies voor het heroverwegen van infrastructuur, het stimuleren van openbaar vervoer, en het creëren van omgevingen die voetgangers- en fietsvriendelijk zijn. We begrijpen dat een succesvolle mobiliteitstransitie niet alleen afhangt van technologische innovaties, maar ook van het creëren van een mentaliteitsverandering en het faciliteren van gedragsverandering.

Voor projectontwikkelaars kan mobiliteitstransitie aanzienlijke invloed hebben. Het heroverwegen van mobiliteitsbehoeften kan leiden tot minder benodigde parkeerplaatsen, wat niet alleen ruimtebesparend is, maar ook positieve milieu-impact heeft, gezien de verminderde CO2-uitstoot door minder voertuiggebruik. Daarnaast kan het strategisch inzetten van mobiliteitstransitie de aantrekkelijkheid van een ontwikkeling vergroten, met een positief effect op zowel bewoners als investeerders.

Kortom, onze mobiliteitstransitiediensten streven naar een evenwichtige en weloverwogen modal shift, waarbij ecologische duurzaamheid, efficiëntie en maatschappelijke belangen centraal staan.

Deze klanten gingen u voor

REFERENTIES

Waarom kiezen onze klanten voor Omega?

“Wij werken al vele jaren met Adviesbureau Omega samen, enerzijds betreft dit advisering in parkeeroplossingen en anderzijds in de bemiddeling van transacties in onroerend goed.
Han Kleinjan
De Brug Vastgoed
"REB Projects werkt naar volle tevredenheid met Omega sinds 2016 samen als het gaat om parkeer vraagstukken, van adviezen in de ontwikkel- en vergunningsfase tot technische ontwerp oplossingen voor parkeergarages, parkeer systemen en alle gerelateerde vraagstukken."
René Vonk
REB Projects