" Parkeren, mobiliteit en verkeer "

Deelmobiliteit

Deelmobiliteit verandert de manier waarop we reizen. Wij faciliteren en adviseren bij de implementatie van deelmobiliteitsoplossingen, variërend van elektrische deelauto’s tot fietsdeelsystemen. Onze aanpak omvat een doordacht ontwerp en strategie, waardoor gemeenschappen profiteren van flexibele, duurzame mobiliteitsopties.

In een tijd waar mobiliteit een cruciale rol speelt, omarmen we de mogelijkheden van deelmobiliteit als een vernieuwende benadering van reizen. Wij zijn betrokken bij het volledige proces van deelmobiliteitsoplossingen, variërend van elektrische deelauto’s tot fietsdeelsystemen. Onze focus ligt op het ontwikkelen van doordachte ontwerpen en strategieën, waardoor gemeenschappen kunnen profiteren van flexibele en duurzame mobiliteitsopties.

De opkomst van deelmobiliteit heeft een aanzienlijke impact op het mobiliteitslandschap, waarbij het niet alleen bijdraagt aan milieuvriendelijke mobiliteit en lagere parkeernormen, maar ook de kwaliteit van de omgeving verbetert. Bij de ontwikkeling van projecten zien wij de introductie van deelmobiliteit als een kans om niet alleen in nieuw te ontwikkelen gebieden maar ook in bestaande gebieden een duurzame impact te maken.

In ons proces kijken we naar de introductie van deelmobiliteit als een kans, niet alleen in nieuw te ontwikkelen gebieden maar ook in bestaande gebieden. Door de overcapaciteit van bestaande parkeerplaatsen in kaart te brengen en deze te benutten voor deelmobiliteit, dragen we bij aan duurzame ontwikkeling en optimale benutting van mobiliteitsinfrastructuur.

Het optimaliseren van mobiliteitsvoorzieningen door deelmobiliteit te integreren vereist maatwerk en een holistische benadering. Onze rol gaat verder dan het behalen van een lagere parkeernorm; het draait om het vinden van de juiste balans tussen de voordelen van deelmobiliteit en de verantwoordelijkheid voor de financiële aspecten ervan.

Bij het ontwerpen van deelmobiliteitsvoorzieningen kijken we naar het bredere plaatje, waarbij we niet alleen focussen op het project zelf, maar ook op het omliggende gebied en de algemene mobiliteitsbehoefte. Coördinatie en samenwerking zijn cruciaal om deelmobiliteit effectief te integreren en synergie te bereiken.

Bij de exploitatie van deelmobiliteit is het belangrijk om realistisch te zijn over de financiële aspecten. Een lagere parkeernorm door deelmobiliteit betekent niet automatisch hogere kosten. Goed beheer en een gedegen bedrijfsplan zijn noodzakelijk om inzicht te bieden in de exploitatieresultaten op lange termijn, waardoor een evenwicht ontstaat tussen financiën en mobiliteitsbehoefte.

Het vraagstuk van deelmobiliteit biedt prachtige kansen voor ontwikkelaars, gemeenten, bewoners en gebruikers. Onze ervaring met deelmobiliteit strekt zich uit over zowel grote als kleine, nieuwe en bestaande projecten, waarbij we altijd streven naar haalbaarheid en een positieve impact voor alle betrokken partijen.

Deze klanten gingen u voor

REFERENTIES

Waarom kiezen onze klanten voor Omega?

“Wij werken al vele jaren met Adviesbureau Omega samen, enerzijds betreft dit advisering in parkeeroplossingen en anderzijds in de bemiddeling van transacties in onroerend goed.
Han Kleinjan
De Brug Vastgoed
"REB Projects werkt naar volle tevredenheid met Omega sinds 2016 samen als het gaat om parkeer vraagstukken, van adviezen in de ontwikkel- en vergunningsfase tot technische ontwerp oplossingen voor parkeergarages, parkeer systemen en alle gerelateerde vraagstukken."
René Vonk
REB Projects